1 Γυμνασιο Ρεθυμνου

Ιεράς Μητροπόλεως 15, Τίμιος Σταυρός,74100 Ρέθυμνο,Τηλ.2831022283,mail@1gym-rethymn.reth.sch.gr, fax 2831021187

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Καλώς ορίσατε στο 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου.

Ενημέρωση για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου του 1ου Γυμνασίου Ρεθυμνου:

E-mail Εκτύπωση PDF

Για την έγκυρη εγγραφή σας στο σχολείο, χρειάζεται να προσκομίσετε το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή/Μαθήτριας (Α.Δ.Υ.Μ.).

Το Α.Δ.Υ.Μ. είναι απαραίτητο δικαιολογητικό, ισχύει για τρία έτη, τηρείται στο Σχολείο και αντίγραφό του φυλάσσεται στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού.

Το περιεχόμενο του είναι απόρρητο.

Το Α.Δ.Υ.Μ. μαζί με το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης χρειάζεται να  συμπληρωθεί με υπογραφή και σφραγίδα από παθολόγο ιατρό ή γενικό ιατρό.

Στο σχολείο προσκομίζετε μόνο το Α.Δ.Υ.Μ., ενώ το Φύλλο  Ιατρικής Εξέτασης το κρατάτε στο αρχείο σας.

Το Α.Δ.Υ.Μ. είναι απαραίτητο για την ασφαλή συμμετοχή των  μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στους «Αγώνες 
Αθλοπαιδείας», καθώς και τις λοιπές Σχολικές Αθλητικές και άλλες Δραστηριότητες και Σχολικούς Αγώνες(ενδοσχολικά, διασχολικά 
πρωταθλήματα, κτλ.) εκτός των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων και  Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων.

Η γνωμάτευση για συμμετοχή σε αθλητικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου στις ενότητες (3) και (4) του Α.Δ.Υ.Μ. δεν ισχύει για τη 
συμμετοχή στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες και Πανελλήνια  Πρωταθλήματα (φάσεις Α΄, Β΄ και Γ΄), ούτε για δραστηριότητες που 
υλοποιούνται από άλλους φορείς πλην του σχολείου ή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η παράλειψη κατάθεσης του Α.Δ.Υ.Μ., συνεπάγεται τη φυσική παρουσία χωρίς ενεργή συμμετοχή του μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, 
χωρίς ο/η μαθητής/τρια να θεωρείται αδικαιολογήτως απών, κατόπιν  σχετικής απόφασης του συλλόγου διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του 
εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής και του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή/Μαθήτριας (Α.Δ.Υ.Μ.), είναι διαθέσιμο προς εκτύπωση στον ακόλουθο σύνδεμο

https://drive.google.com/file/d/1cAjF5-gY8fD-4jKDRKPFOHDiu7vqrRlf/view?usp=sharing

 

Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

E-mail Εκτύπωση PDF

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2020 – 2021.

Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων

Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020 – 2021, υποβάλλουν

«Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/  συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 18η Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 έως και τη 2η

Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59.

Διαβάστε όλο το έγγραφο με τις οδηγίες εδώ.

 

Covid-19. Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών κατά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων

E-mail Εκτύπωση PDF

Οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, τη Δευτέρα 11η Μαΐου 2020 για την Γ΄ Λυκείου και τη Δευτέρα 18η Μαΐου 2020 για τα Γυμνάσια και την Α΄ και Β΄ Λυκείου, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους, ή οι ίδιοι/ες εάν είναι ενήλικοι/ες, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 64) και την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18.3.2020 κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄928), ή σε τυχόν μεταγενέστερο της παρούσας απόφασης, νόμο ή υπουργική απόφαση, ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.

Στις δηλώσεις αυτές θα αναφέρεται η περίπτωση η οποία συντρέχει: «το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19» ή «έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί».

Η υπεύθυνη δήλωση που χρειάζεται να συμπληρωθεί είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο αρχείο

https://drive.google.com/open?id=1bv9BDfnzETN0ciQ9Tt2nEtdaryC5B05S

Η σχετική απόφαση είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο αρχείο

https://drive.google.com/open?id=1lh9-0ed40uafYsExLQmHzQBlD02RmqIc

 

 

 

 

Ψυχική υγεία των παιδιών εν μέσω της πανδημίας COVID-19/Οδηγός για Γονείς

E-mail Εκτύπωση PDF
ΘΕΜΑ: Ψυχική υγεία των παιδιών εν μέσω της πανδημίας COVID-19/Οδηγός για Γονείς
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 51068/05-05-2020 έγγραφο
 
Μετά από επιστολή του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Αθηνών του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» με θέμα «Ψυχική υγεία των παιδιών εν μέσω
της πανδημίας COVID-19/Οδηγός για Γονείς» και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 21/30-04-2020 του Δ.Σ.) σάς γνωστοποιούμε ότι στον ιστότοπο του
Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων στη σελίδα «Covid-19 Υλικό για γονείς»
(https://ipkathens4.wixsite.com/ipka/covid-19-yliko-gia-goneis) έχει αναρτηθεί Οδηγός για Γονείς «Πώς να
μιλήσουμε στα παιδιά μας για την πανδημία από τον κορωνοϊό και να αντιμετωπίσουμε μαζί την κρίση»,
ο οποίος περιέχει συμβουλές για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης εξαιτίας
της πανδημίας του κορωνοϊού».
 
Πηγή
 
 

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στα Σχολεία: Ανοιχτή συζήτηση στο Διαδίκτυο με τους γονείς των μαθητών μας - 2/5/2020

E-mail Εκτύπωση PDF

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ειδικότερα το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α], σε συνεργασία με τον Δήμο Ρεθύμνου, Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, διοργανώνουν την πρώτη ανοιχτή συζήτηση με γονείς στο διαδίκτυο με θέμα: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στα Σχολεία.

Διαβάστε περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο:
 
 


Σελίδα 1 από 3


Latest News

Popular