Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Δευτέρα, 20 Σεπτέμβριος 2021 10:49 διαχειριστής
Εκτύπωση

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.):

α) έχει προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην προστασία και την προάσπιση της υγείας και της ζωής των μαθητών και των μαθητριών,
καθώς και τη στήριξη
αυτών με τη λήψη ανάλογων μέτρων,

β) αποτελεί μέσο επικοινωνίας του ιατρού με τη σχο
λική μονάδα και περιέχει τα πορίσματα της ιατρικής εξέτασης του μαθητή/τριας που
αφορούν στο σχολείο,

γ) είναι απαραίτητο ως δικαιολογητικό για την εγγραφή των παιδιών στο Νηπιαγωγείο και στην Α ́ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου,

δ) έχει χαρακτήρα ιατρικού πιστοποιητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 «περί ισοτιμίας των ιατρικών πιστοποιητικών» του
Ν. 2071/1992 «Εκσυγχρο
νισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 123 τ. Α ́/15.7.1992), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε) είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες
και γενικότερα
στις σχολικές δραστηριότητες,

στ) πληροφορεί το διδακτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας φοίτησης των μαθητών/τριών για θέματα που συνδέονται με την κατάσταση υγείας
και τη συμμετοχή
τους στη μαθησιακή διαδικασία.

 

Διάρκεια ισχύος

1. Το Α.Δ.Υ.Μ. ισχύει για τρία (3) σχολικά έτη για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
για δε το Νηπιαγωγείο ισχύει για όλη τη
διάρκεια της φοίτησης των νηπίων σε αυτό.

2. Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα (i) ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο και στην Α ́ Τάξη του
Δημοτικού και

(ii) στη έναρξη φοίτησης στη Δ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, στην Α ́ Τάξη του Γυμνασίου και στην Α ́ Τάξη του Λυκείου.

3. Το Α.Δ.Υ.Μ. δύναται να κατατεθεί στην οικεία σχολική μονάδα το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου των σχολικών ετών της προηγούμενης παραγράφου.

 

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)  είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-prwtobathmias-frontidas-ygeias/draseis-kai-programmata-agwghs-ygeias/oikogeneiakos-programmatismos/2463-atomiko-deltio-ygeias-mathhth

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 20 Σεπτέμβριος 2021 11:03