Αγιασμός -Έναρξη σχολικής χρονιάς 2019 - 2020

Εκτύπωση

Κατά την Τετάρτη 11/9/2019, πρώτη ημέρα μαθημάτων της σχολικής χρονιάς 2019-2020, οι μαθητές

θα  προσέλθουν κανονικά στο σχολείο, έως τις 08.20.

Θα γίνει χωρισμός των μαθητών σε τμήματα- τακτοποίηση των αιθουσών και παραλαβή βιβλίων

για τις τάξεις Α και Β. Η Γ τάξη θα παραλάβει βιβλία την Πέμπτη 12/9/2019.

Ο αγιασμός θα γίνει την Τετάρτη 11/9/2019 στις 09.30.

 

start