Εκδρομές

 

Εκδρομές σχολικού έτους 2007 -2008

-

Εκδρομές σχολικού έτους 2006 -2007

-

Εκδρομές σχολικού έτους 2005 -2006

 

Εκδρομές σχολικού έτους 2004 -2005

 

Εκδρομές σχολικού έτους 2003 -2004

 

Εκδρομές σχολικού έτους 2002 -2003

 

Εκδρομές σχολικού έτους 2001 -2002

 

Εκδρομές σχολικού έτους 2000 -2001

 

 

Σημεία ξενάγησης & επίσκεψης (εκτός Κρήτης) κατά τα τελευταία 7 χρόνια